Werkwijze

De specifieke aanpak van MassaIncasso is gebaseerd op basis van een " wij" gevoel, waarin vanuit de sfeer van uw onderneming contact met de klant zal worden opgenomen, om uw klanten te bewegen tot betaling over te gaan.

Door op locatie te werken kan Massaincasso naadloos in uw bedrijfsvoering worden opgenomen. In overleg met U zal MassaIncasso een plan van aanpak maken waarin U als verantwoordelijke aangeeft met welke insteek U uw debiteuren wil benaderen.

Vanaf het eerste moment dat MassaIncasso contact heeft met uw klant, zal er van dossiervorming sprake zijn. Als later onverhoopt mocht blijken dat, alle inspanningen ten spijt, de klant niet bereid is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dan zal het volledige dossier naar de gerechtsdeurwaarder gaan. Dit is een door MassaIncasso geselecteerd gerenommeerd bedrijf. De gerechtsdeurwaarder kan dan direct beschikken over het volledige dossier. Uiteraard kan ook gekozen worden voor een andere gerechtsdeurwaarder.

Als deze persoonlijke en beproefde aanpak van debiteurenbeheer U aanspreekt, kunt U MassaIncasso inhuren, bijvoorbeeld per dagdeel of een aantal uren per maand. Hierdoor bent U exact op de hoogte van de maandelijkse lasten voor een klantvriendelijk pro-actief debiteurenbeleid.